Методичне об’єднання
вчителів естетико-гуманітарного циклу

Педагогічне кредо: «Педагогічна ідея – це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість»

В.Сухомлиньский

/Files/images/2_gumontarniy_tsikl/МО гуманитарии.JPG


Науково-методична проблема, над якою працює методичне об’єднання:

«Розвиток мовлення учнів як умова формування ключової компетентності «уміння вчитися впродовж життя»

Шляхи вирішення проблеми:

- стимуляція мовленнєвої активності;
- розвиток і розширення активного словникового запасу, свідомого мовлення;
- корекція, конкретизація і збагачення уявлень про навколишній світ;
- активізація пізнавальної діяльності на уроках та позаурочний час;
- предметно-практична та ігрова діяльність;
- участь у колективних заходах.

Основні завдання:

- Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, історії, іноземної мови, зарубіжної літератури, мистецтва, на формування в учнів практичних умінь і навичок;
- Навчати здобувачів освіти користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення;
- Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови;
- Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки;
- Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації;
- Регулярно проводити огляд новинок методичної літератури, періодичних видань;
- Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів;
- Особливу увагу приділяти корекційно-реабілітаційній роботі з учнями;
- Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу та інших народів світу.

«Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, - з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя».

В.Сухомлинський


Структура роботи методичного об’єднання

/Files/images/2_gumontarniy_tsikl/Структура роботи.jpg


Склад методичного об’єднання

Арвачова Ніна Григорівна - вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист.
Науково-методичне питання: «Використання матеріалів шкільного музею Т.Г.Шевченка для розвитку зв’язної мови учнів»


Кальницька Юлія Миколаївна - вчитель української мови та літератури.

Вчитель вищої кваліфікаційної категорії.
Науково-методичне питання: «Вдосконалення орфографічної зіркості та грамотного письма учнів як одна з умов формування ключової компетентності «уміння вчитися впродовж життя»


Водолазська Олена Станіславівна - вчитель мистецтва та російської мови.

Вчитель вищої кваліфікаційної категорії.
Науково-методичне питання: «Формування та розвиток творчих здібностей учнів на уроках мистецтва»


Бородавка Раїса Петрівна - вчитель історії та правознавства.

Вчитель І кваліфікаційної категорії.
Науково-методичне питання: «Самостійна робота на уроках історії»


Волобуєва Марія Сергіївна - вчитель англійської мови.

Вчитель І кваліфікаційної категорії.
Науково-методичне питання: «Використання ігрових технологій на уроках англійської мови»


Погіба Ольга Юріївна - вчитель англійської мови та ритміки.

Вчитель І кваліфікаційної категорії.
Науково-методичне питання: «Використання методів проекту на уроках англійської мови»


Кiлькiсть переглядiв: 1217