Освітня діяльність

Педагогічний колектив спрямував свої зусилля на організаційно-методичне забезпечення, виховання кращих якостей особистості, застосування різноманітних способів та видів навчально-виховної діяльності, створення умов для самовиховання учнів, формування власної позиції та внутрішньо-вмотивованої активності шляхом усвідомлення школярами інформації за темою дослідження.

Постановка проблеми соціалізації школярів з вадами зору актуалізується також у зв'язку з вирішенням завдань національного і державного відродження, бо виховання громадянина Вітчизни необхідно розглядати як один із засобів формування національної самосвідомості й менталітету, подолання серед частини молоді соціально-політичної індиферентності.

Всі ці обставини соціалізації учнів зі зниженим зором викликали необхідність детального вивчення та упровадження соціально-педагогічних умов для успішного здійснення даного процесу.

Зміни в змісті й структурі школи мають глибинний характер і потребують розв’язання проблеми підготовки вчителя - інноватора, який володіє проективним мисленням, перспективними педагогічними технологіями, є суб’єктом особистісного й професійного зростання, уміє досягти нової педагогічної мети.

Педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують проблеми, пов'язані з необхідністю поєднання інноваційних програм із державними програмами виховання і навчання дітей з вадами зору, співіснування різних педагогічних концепцій. Проблемами впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес школи займаються педагоги нашого Центру Водолазська О.С., Георгієва Н.М., Колодна Н.А., Муренець Л.С., Примак О.Я., Руденко О.М., Сопєльнікова К.В. тощо.

Інноваційні форми методичної роботи (виставка педагогічної творчості, фестиваль методичних ідей, методичний турнір, методичний ринг, конкурс професійної майстерності, панорама педагогічних ідей і знахідок, тифлосемінари, методичні тижні) активізують ініціативу вчителя, озброюють методикою педагогічної взаємодії, співробітництва, співтворчості й методами аналізу професійних досягнень.

/Files/images/golovna_stornka/Структура роботи.jpg/Files/images/golovna_stornka/Форми роботи.jpg

Ефективність навчально-виховної роботи Центру залежить від співпраці методичних ланок. Так, у закладі активно працює 4 методичні об’єднання, соціально-медико-психолого-педагогічна служба, постійно діють творчі та динамічні групи, націлені на вивчення та впровадження основних питань експерименту. Для деталізації завдань для кожної предметної кафедри проводилися заняття в методичних майстернях: «Розвиток сучасної освіти» (березень, 2015р.), «Співробітництво - це спільна діяльність для досягнення загальних цілей» (травень, 2016р.), «Спілкування як психологічна основа виховання» (жовтень, 2015р.), «РНРЦ «Кришталик» як середовище розвитку соціально активної особистості - громадянина України» (грудень, 2016р).

Кiлькiсть переглядiв: 1632