Увага!
Підтримка сайту припиняється з 27.08.2022 року

Закладу, який розмістив свій сайт на цьому інтернет-ресурсі пропонується створити резервну копию всіх даних з метою запобігання втрати важливої інформації !

/Files/images/200149964-stop-sign.png


/Files/images/novini/Baner.jpg

«Кришталик» ‒ це шанс для дитини з порушенням зорової функції побачити світ яскраво

Рубіжанська обласна спеціальна школа «Кришталик» - це…

- Лікування і реабілітація на сучасному офтальмологічному обладнанні;

- Чотириразове харчування;

- Сучасні комфортні умови для цілодобового перебування малечі у школі;

- Кваліфіковані спеціалісти: учитель-реабілітолог, учитель-дефектолог, тифлопедагоги, учителі з розвитку мовлення і лікувальної фізкультури, інструктор з фізичної культури, учитель ритміки;

- Оздоровлення в Україні й за кордоном;

- Сучасна матеріальна база: навчальні кабінети з інтерактивними комплексами, тифлоклас, зал ритміки, лінгафонний кабінет, зал ЛФК, комп′ютерний клас, клас СПО, майстерні;

- Підготовка дитини до дорослого самостійного життя.

Чекаємо на вас!

/Files/images/nformatsya_o_tsentr/IMG_8982_1.jpgКомунальний заклад «Рубіжанська обласна спеціальна школа «Кришталик» (РОСШ «Кришталик») це загальноосвітній навчальний заклад, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

Навчаються в нашій школі діти з Луганської області.

Керівник КЗ «Рубіжанська обласна спеціальна школа «Кришталик» - Колодна Наталія Анатоліївна. Педагогічний стаж – 29 років, на посаді директора працює 18 років.

Навчально-виховний процес забезпечують 53 педаги.

До 3 років мають стаж роботи 3 педагоги, до 10 років - 13 педагогів, 20 років і більше - 37 педагогів.

/Files/images/golovna_stornka/Диаграма 1-1.jpgРозподіл педагогів за категоріями/Files/images/golovna_stornka/Диаграма 1-2.jpgРозподіл педагогів за стажем роботи

На 1 вересня 2019 року в РОСШ «Кришталик» навчається 172 учні. Більшість з них мають складні порушення розвитку - це діти з порушеннями зорової та слухової функцій, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, порушеннями опорно-рухового апарату, з особливостяями інтелектуального розвитку.

/Files/images/golovna_stornka/Диаграма 2-1.jpgРозподіл учнів за складними порушеннями розвитку /Files/images/golovna_stornka/Диаграма 2-2.jpgРозподіл учнів за порушеннями зору

/Files/images/golovna_stornka/Слайд055.JPG

Максимальна потужність РОСШ "Кришталик" - 180 учнів.

Мова навчання - українська.

Навчання безоплатне.

Колектив закладу працює за основними напрямами:

- Психолого-педагогічний супровід дітей зі значним та стійким зниженням зору в умовах навчально-реабілітаційного центру;

- Удосконалення критеріїв оцінювання рівня соціалізації учнів та ознайомлення з психодіагностичним інструментарієм вивчення різних аспектів соціальної адаптації учнів та батьків;

- Впровадження психолого-педагогічної концепції розвитку навчального закладу на основі впровадження інноваційної моделі «Формування в учеів з особливими освітніми потребами ключової копетентності "уміння вчитися впродовж життя"»;

- Медична реабілітація дітей з порушенням зорової функції;

- Удосконалення умов для організації корекційно-розвивального та реабілітаційно-відновлювального процесу;

- Формування багатомірного освітнього простору для дітей зі зниженим зором, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання;

- Впровадження інноваційних освітніх технологій, удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників у спеціальних закладах освіти;

- Корекційно-розвивальні технології в освіті дітей з особливими освітніми потребами;

- Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, оглядів, конкурсів тощо.

У 2008 році педагогічний колектив РНРЦ «Кришталик» (нині РОСШ "Кришталик") став членом Луганського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України». Директор закладу є керівником регіонального осередку асоціації. Колектив центру - активним учасниками з’їздів, конгресів з питань тифлопедагогіки:

- березень, 2008р. - Всеукраїнський з’їзд тифлопедагогів «Теорія і практика тифлопедагогіки: взаємозв’язки та взаємозбагачення», м. Київ;
- травень, 2012р. - Конгрес тифлопедагогів України «Шляхи реалізації прав інвалідів по зору на якісну освіту в Україні», смт. Вигода, Івано - Франківська область;
- жовтень, 2012р. - З’їзд педагогів вчителів та працівників освіти держав - учасників СНД «Сучасні освітні- технології в контексті нової парадигми освіти», м. Єреван;
- грудень, 2012р. - Круглий стіл «Організація комплексної реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в умовах НРЦ»;
- березень, 2015р. - Педагогічне стажування «Сучасний заклад - проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», м.Лодзь, Польща;
- листопад, 2015р. - Проект професійного розвитку «Форми та методи корекційно-розвивальної роботи навчально-виховного процесу в умовах центру»;
- березень, 2016р. - Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти -2016» в номінації «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності педагогічнихпрацівників у закладах освіти». Нагороджені срібною медаллю;
- квітень, 2016р. - Обласний науково-практичний семінар «Створення сприятливих умов для рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами в умовах РНРЦ «Кришталик».

З 2013 року колектив РНРЦ «Кришталик» (нині РОСШ "Кришталик") почав працювати над новим напрямком - роботою з тотально сліпими учнями.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд3.JPG

Керуючись пунктом 2 статті 8 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою здійснення інноваційної освітньої діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах з 2007р. КЗ «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик» (нині РОСШ "Кришталик") став експериментальним навчальним закладом регіонального рівня та проводив дослідно-експериментальну роботу за темою: «Медико-педагогічна реабілітація дітей зі значним та стійким зниженням зору» (наказ Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації №1397 від 07.12.2007р.). Враховуючи значущість та актуальність проблеми, маючи досвід проведення експериментальної роботи, рішенням педагогічної ради центру колектив визнав за доцільне продовжити дослідно-експериментальну роботу навчального закладу і у січні 2013р. розпочав експеримент за темою: «Навчально-реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими потребами» (наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації №139 від 15.02.2013р), залишаючись у дослідному полі вітчизняної методології суб’єктно - вчинковий підхід, маючи відповідну матеріально-технічну базу.

В процесі експериментальної роботи, за напрямом навчання та виховання сліпих та слабозорих дітей було налагоджене тісне співробітництво з Луганським державним медичним університетом, кафедрою офтальмології (один з навчальних кабінетів якої знаходиться в нашому закладі), інститутом спеціальної педагогіки АПН України, Українським державним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Державним педагогічним університетом ім. Т.Г.Шевченка, Слов’янською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом для сліпих та слабозорих дітей, Харківською обласною гімназією-інтернатом для сліпих дітей ім. В.Г.Короленко, Навчально-реабілітаційним центром для дітей з вадами зору «Левеня» м. Львова, Конотопською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом, Українським Монтессорі центром м. Києва.

Науково-методична робота розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів. Наші педагоги приймають участь у дослідно- експериментальній роботі , результати якої відображені у періодичних виданнях та наукових збірниках: «Освіта на Луганщині», «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова», «Вісник Луганського Національного університету імені Т.Г.Шевченка», збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексний супровід дітей з психофізичними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного Центру», збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Надання освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору», збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами», збірник матеріалів VІ-ї Міжнародної конференції ICEVI східноєвропейських країн «Повна інклюзія у суспільство: все починається з раннього втручання», збірник наукових праць Кам’янець - Подільського Національного університету імені І.Огієнка «Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення», збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу» тощо. Н.А.Колодна є співавтором навчально-методичного посібника «Комплексний супровід дітей з порушеннями зору в умовах навчального закладу», де один із розділів - досвід роботи Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.05.2002 р. за № 428/6716, (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 23.11.2009 № 1054), Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 7.11.2000 р. № 522, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за №946/5167 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 11.07.2017 № 994), ураховуючи клопотання КЗ «Рубіжанський навчально- реабілітаційний центр «Кришталик» від 05.06.2018 р. №06, висновок науково-методичної ради Луганського обласного інституту післядипломкої педагогічної освіти (від 18.06.2018 протокол № 4) та з метою теоретичного обґрунтування, розробки й впровадження системи роботи з формування ключової компетентності «уміння вчитися впродовж життя» учнів з особливими потребами на базі КЗ "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик" (нині РОСШ "Кришталик") розпочато дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня за темою "Формування в учнів з особливими освітніми потребами ключової компетентності "уміння вчитися впродовж життя".

Згідно з Розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цівільної адміністрації «Про зміну типу та перейменування юридичної особи - закладу загальної середньої освіти - Комунального закладу «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик» від 04 грудня 2019 року № 974, Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.12.2019 змінено тип та перейменовано юридичну особу - заклад загальної середньої освіти - Комунальний заклад «Рубіжанський навчально- реабілітаційний центр «Кришталик» у Комунальний заклад «Рубіжанська обласна спеціальна школа «Кришталик».
Затверджено Статут Комунального закладу «Рубіжанська обласна спеціальна школа "Кришталик".

Колектив закладу випускає журнал «Вісник «Кришталика», де відображається вся корекційно-розвивальна та реабілітаційно-відновлювальна робота освітнього процесу.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд01.JPG

Практична діяльність щодо використання методів та форм роботи педагогами РОСШ «Кришталик» представлена в їх авторських посібниках, дидактичному матеріалі для дітей з порушеннями зорової функції, що безпосередньо застосовуються на різних етапах освітнього процесу.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд1.JPG

Коллектив постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази школи.

Гордістю школи є літературно-етнографічний музей «Світлиця», пересувний музей Т.Г.Шевченка, працює школа писанкарства.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд03.JPG

Культурно-інформаційним центром є бібліотека, де нараховується понад 11 тис. книжок. Крім того, в освітньому процесі використовуються електроні підручники, аудіокниги, книги зі шрифтом Брайля.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд04.JPG

В школі створені необхідні умови для навчання та життя дітей з порушенням зорової функції. До їх послуг 20 навчальних кабінетів, серед них комп’ютерний, лінгафонний, обслуговуючої праці, тифлокомплекс, кабінет психологоемоційного розвантаження, кабінет компенсаторної корекції та розвитку.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд5.JPG

Учні школи ведуть активне спортивне життя. Для цього створена гарна спортивна база. Є два спортивних зали (один із них лікувальної фізкультури), зал хореографії, дитяче спортивне містечко, стадіон).

/Files/images/golovna_stornka/Слайд77.jpg

Діти протягом року мають можливість проходити санаторно-курортне лікування на березі Азовського моря, завдяки австрійським друзям проходити курс оздоровлення в Австрії.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд07.JPG

За часи свого існування заклад здійснив не один випуск талановитої молоді, яка успішно трудиться на благо Батьківщини. Якої б галузі людської діяльності ми не торкнулися, у кожній знайдемо тих, кому путівку в життя дала наша школа. Серед наших випускників – лікарі, музиканти, педагоги, юристи, масажисти, програмісти, фармацевти, економісти, флористи, дизайнери тощо. Кажуть, що людина назавжди залишає часточку своєї душі в країні дитинства, якою є школа. І чим більших висот її вихованці досягають, чим більший слід по собі залишають, тим більше гордиться ними школа.

У 2009 році інформацію про директора закладу Колодну Наталію Анатоліївну було внесено до енциклопедії «Кращі люди України».

У 2010р. на міжнародній виставці презентації «Сучасні заклади освіти – 2010» був відзначен бронзовою медаллю, в 2016р. – срібною медаллю, а в 2017р. - золотою медаллю.

/Files/images/golovna_stornka/Книга.jpg

/Files/images/golovna_stornka/Медаль.jpg/Files/images/golovna_stornka/Серебряная медаль1.jpg/Files/images/nformatsya_o_tsentr/Золотая медаль с тенью1.jpg

Заклад нагороджено почесними грамотами та дипломами вищестоящих організацій, МОіН України, Луганського національного університету імені Т.Г.Шевченка, Національного університету імені Драгоманова, громадських організацій.