Виховна робота

Річний звіт про підсумки виховної роботи у КЗ "РОСШ "Кришталик" за 2019-2020 навчальний рік

Основною метою виховної роботи у Комунальному закладі «Рубіжанська обласна спеціальна школа «Кришталик» зі слабозорими дітьми є формування загальної культури особистості, адаптація до життя у суспільстві, виховання громадянської позиції, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, родини, формування здорового способу життя.

Основні умови та шляхи підвищення ефективності виховного процесу проходять через системно-цільове планування виховної роботи, формування інноваційного стилю діяльності вихователя.

/Files/images/7_vihovna_robota/+1.напрямки програми_1.jpg

Виховна робота в нашій школі включає в себе 4 основні напрямки, а в них 5 творчих доріжок:

/Files/images/7_vihovna_robota/+2.Виховна робота_1.jpg

Громадсько-патріотичне, національне виховання

Працюють по доріжкам «Я-Громадянин» учні 10-11 класів і «Я - Українець» учні 5, 7-А класів, вихованці 4-А класу «Таємниці Червоної Калини». Втілювати в життя роботу за своїм напрямом допомагають уроки народознавства, фольклорні свята, тощо.

Виходячи з рекомендацій МОіН про впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, творчою групою педагогів була розроблена загальношкільна програма з національно-патріотичного виховання - «Моя вишнева Україна, я твоя мала частина».

/Files/images/7_vihovna_robota/+3.Програма Моя вишнева Україна_1.jpg

Мета: виховання у дітей національної свідомості, громадянської позиції, патріотизму; формування почуття вірності, любові до Батьківщини, ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, вивчення і шанобливе ставлення до національних традицій, звичаїв, пам'яток української культури, історії.

Програма включає 4 напрямки:

- Джерело людяності «Ми маленькі весельчатка - землі української цвіт» 1-4 класи;
- Джерело духовного світу «З вірою в серці» 5-6 класи;
- Джерело душі людської «З натхненням в серці» 7-8 класи;
- Джерело пам`яті народної «З Україною в серці» 9-11 класи.

/Files/images/7_vihovna_robota/НПВ.jpg

Розвиток творчого потенціалу

За цим напрямком працюють всі учні школи, але більш детальніше 9, 6 класи. Проект «Я - Особистість», а в початковій школі - це 1-А та 1-Б класи «Таємниці Веселки» (художньо-естетичне виховання). Робота в цьому напрямку реалізується через КТС, концерти, художні конкурси, фестивалі, свята, тощо.

/Files/images/7_vihovna_robota/свято.jpg

/Files/images/7_vihovna_robota/+4кружковая работа_1.jpg

Говорячи про розвиток творчого потенціалу не можна забувати про роботу шкільних гуртків. У нас працює 19 гуртків, з них 12 декоративно- прикладного мистецтва, театральний гурток, гурток з народознавства та еколого-пізнавальний, 4 музичних - це духовий оркестр, вокальний ансамбль «Промінчики», хор і танцювальний гурток «Ритм».

/Files/images/7_vihovna_robota/Гуртки.jpg

Спортивно-оздоровче, екологічне виховання

За цим напрямком працюють загони 7-Б, 8 класів, проект «Я - Житель Землі», і 4-Б клас «Таємниці Чистих криниць» (екологічне виховання та пропаганда здорового способу життя).

/Files/images/7_vihovna_robota/спорт.jpg

Традиційними справами загонів є - виступи агітбригади, спортивні заходи, змагання, прибирання території, висаджування дерев, квітів, виставка тварин іт. д.

/Files/images/7_vihovna_robota/чистодвір.jpg

Морально-етичне виховання

Сутність морально-етичного виховання на засадах гуманістичної моралі стосовно дітей шкільного віку розглядається нами як сукупність знань про добро і зло, справедливість, честь, гідність, совість, обов’язок, відповідальність, уявлення про способи прояву відповідних особистісних моральних якостей, їх поцінування і вміння керуватися ними у взаєминах з іншими людьми при здійсненні морального вибору та роботі над собою. Крокує доріжкою «Таємниці Чарівного Дзеркальця» учні 3-Б класу, діти займаються в клубі «Етикет», «Абетка чеснот української дитинии».

/Files/images/7_vihovna_robota/МЕВ.jpg

Превентивне, правове виховання

Навчання дітей основ безпеки життєдіяльності є одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу. Саме для цього в нашій школі було розроблено проект «Від безпечної школи до безпечного суспільства». Проект орієнтовано на забезпечення фізичного, психічного і морального здоров'я дитини, відповідального ставленням до життя з обов’язковим врахуванням прагнень до самореалізації та самозбереження. Мета проекту:

1. Дати кожній дитині основні поняття небезпечних для життя ситуацій та особливостей поведінки в них;
2. Формування в учнів ціннісного ставлення до власного життя та здоров’я, шляхом інноваційних форм та методів роботи освітнього процесу;
3. Формування у школярів стереотипу правильної поведінки в певних ситуаціях через різні напрями виховної діяльності та форм організації.

/Files/images/7_vihovna_robota/Безпека.jpg

Цією доріжкою крокують учні 6 класу «Я - Учень», та 10, 11 класи «Я - Громадянин». Робота реалізується через проект «Від безпечної школи до безпечного суспільства», пізнавальні ігри, інтелектуальні марафони, засідання клубу «Обов'язок».

/Files/images/7_vihovna_robota/+5клуб Обовязок_1.jpg

За всіма напрямки виховної роботи в школі працює Дитяча шкільна організація «Кристал». ДШО є своєрідним інститутом соціалізації дитини, який допомагає стати учневі на шлях самовизначення, самореалізації, сприяє збагаченню соціального досвіду, формування впевненості, толерантної поведінки.

/Files/images/7_vihovna_robota/+6Структура ДШО_1.jpg

«Кристал» має свій Статут й свою символіку: герб, прапор, гімн. Керує нею президент та парламент школи. До складу парламенту входять учні 5-11 класів, це керівники секторів:

- сектору «Феміда» (дисципліна та порядок);
- сектору «ДКС» (добрі корисні справи);
- сектору «Парадокс» (інтелектуальний напрямок);
- сектору «Гармонія» (пропаганда ЗСЖ);
- сектору «Дивосвіт» (творчий напрямок).

В ДШО діє школа активу «Лідер» (школа розвитку організаторських якостей). Дієвість роботи учнівського самоврядування у нашому Центрі реалізується через, дохідливе роз'яснення учням їх посильної участі в самоуправлінні, залучення до роботи в органах самоврядування, секторах, комісіях, КТС, педагогічне керівництво діяльністю дітей, співробітництво, гласність в роботі ДШО, підведення підсумків та нагородження кращих, систематичне навчання організаторській діяльності. Допомагає розвитку самоврядування - конкретні справи, зацікавленість та бажання дітей, конкретизація обов’язків, гра, творчість.

/Files/images/7_vihovna_robota/ДШО.jpg

Навчальний рік в ДШО починається з організаційної декади (КТС «Лідер») – розподіл доручень в загонах (доручення - основна форма залучення дитини до різноманітної діяльності), вибори президента ДШО, «скарбничка цікавих ідей», пропозиції щодо змін у структурі ДШО тощо. Завершує КТС

«ЛІДЕР» урочистий традиційний збір - презентація «МИ», на якому затверджується новий склад парламенту, проходить знайомство з містечками, посвята в мешканці Веселкової країни. Збір – презентація - дає старт усім шкільним справам.

Традиційним в ДШО є:

- дні самоврядування;
- тематичні лінійки,звітування на них;
- шефська робота;
- проведення загальношкільних акцій та конкурсів (за планом);
- проведення рейдів, КТС;
- організація та проведення свята Честі;
- ярмарок тощо.

У ДШО «Кристал» діє бізнес-гра «Еколенд», де відбувається ознайомлення дітей з основами ринкової економіки, розвиток підприємливості, формування рис ділової спрямованості, стимулювання учнів шкільною валютою (кристалик), яка є стрижнем гри. Механізм гри робить її важливим інструментом виховання, який сприяє розвитку творчої ініціативи, самодіяльності, організаторських та комунікативних здібностей. Бізнес-гра охоплює 1-11 класи, моделює товарно - грошові відносини, які існують в сучасних умовах, припускає організацію різних видів діяльності.

В ході гри усі товарно-грошові операції всередині школи проводяться з користуванням ігрової валюти (кристалики номіналом «1», «3», «5», «10»), застосовується безготівкова форма розрахунків з веденням особових розрахунків кожного учня і загону. Джерелом заробітку кристаликів є навчальна діяльність, творча, трудова, є нагородження за участь у КТС, за відповідальне виконання доручення. Кристалики виплачує шкільний банк

«Еколенд» виходячи з даних зошита Досягнень (5-11 кл.), Веселкового зошита (1 - 4 кл.), усних розпоряджень керуючого.Видаючи певну суму загону, банк може залишати собі відсотки (діти знайомляться з сутністю економічних понять - відсотки, податок, дохід). Штрафи утримуються з усного розпорядження керуючого, представника адміністрації, за рішенням парламенту, сектору «Феміда». Штраф виплачується з особистого рахунку.

На підсумковій лінійці (1 семестр) та на Святі Честі (2 семестр) загонам вручаються конверти із заробленими кристаликами і діти запрошуються на ярмарок, де вони можуть вибрати та придбати вподобану річ. Проведення ярмарку наближає учнів до навколишньої дійсності (діти навчаються набувати покупки, вибирати товар, прицінюватися, рахувати гроші, раціонально розподіляти свій дохід).

/Files/images/7_vihovna_robota/ярмарка.jpg

Участь в роботі ДШО, органах самоврядування сприяє розвитку культури спілкування (вміння вести діалог, конструктивно розв’язувати питання, вміння висловити думку), культури діяльності (вміння вигравати і програвати, вміння працювати в команді), формуванню особистісних рис, якостей лідера.

Організація змістовного дозвілля, залучення учнів до різних видів діяльності, створення доброзичливої ​​атмосфери дає можливість виявити соціальну і творчу активність, прискорити пошук свого «Я». Участь у загальношкільної діяльності, роботі ДШО, органах самоврядування сприяє розвитку культури спілкування, культури діяльності, формуванню особистісних рис кожної дитини нашого центру.

/Files/images/7_vihovna_robota/финал.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 967