Методичне об`єднання вихователів

Річний аналітичний звіт про роботу методичного об’єднання вихователів за 2019-2020 навчальний рік

Вихователь — це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства — розуму, думок, почуттів дітей, підлітків і юнацтва.

В.О. Сухомлинський

/Files/images/4_vihovatel/IMG_0000.JPG

Девіз: "Кожна дитина - особистість"

Проблемне питання методичного об'єднання:

«Формування підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях»

/Files/images/4_vihovatel/Структура.jpg

Мета та завдання методичного об’єднання

Головною метою роботи методичного об’єднання є:

– становлення та розвиток життєвих компетентностей вихованців, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших;
– створення необхідних умов для розвитку творчих здібностей та формування особистості дитини;
– стимулювання пізнавальної, практичної та комунікативної діяльності учнів, необхідної для формування, застосування та здобуття досвіду їх успішної подальшої адаптації у соціумі.

Завдання методичного об`єднання:

- залучення вихователів до інноваційної, пошукової діяльності;
- впровадження нетрадиційних методик, сучасних інтерактивних методів;
- використання у виховному процесі новітньо-оздоровчіх технологій;
- удосконалення педагогічної майстерності: постійний обмін досвідом, розвиток творчої ініціативи педагогів, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів в практику роботи та впровадження в роботу кращого педагогічного досвіду;
- систематичне ознайомлення з новинками методичної літератури.

Пріоритетні напрямки в роботі:

– створення сприятливих умов для розвитку та саморозвитку кожної особистості;
– застосування особистісно зорієнтованих педагогічних технологій: попередження асоціативної поведінки, профілактика шкідливих звичок;
- впровадження інноваційних ефективних методів виховання, залучення молоді та батьків до практичної реалізації розвитку в умовах сучасного розвитку суспільства;
- створення “банку інформації” з проблеми формування креативної особистості шляхом організації відносин “Людина – Суспільство”.

Для досягнення поставленої мети вихователі спираються на загальнолюдські цінності, такі, як: Людина, Сім’я, Батьківщина, творчість.

Весь освітній процес спрямований на те, щоб допомогти дітям здобути потрібні знання та вміння, навчити застосовувати їх у майбутньому житті.

Вихователі систематизують пізнання світу дитини, вчать думати, стимулюють інтерес до оточуючого, відкриваючи дітям якомога більший потік інформації з життя, підтримують допитливість, розвивають спостережливість, творчі здібності, нахили.

/Files/images/4_vihovatel/Робота.jpg

Робота між засіданнями

Зміст роботи Термін проведення Відповідальні
Інструктивно-методичні наради 1-2 рази на місяць Заступник директора з виховної роботи
Взаємовідвідування виховних заходів Протягом року Члени МО
Консультації з молодими педагогами з питань виховної та методичної роботи Протягом року Заступник директора з виховної роботи, педагоги наставники
Самоосвіта вихователів Протягом року Члени МО

Методичні теми, над якими працює колектив вихователів у 2020-2021 навчальному році

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7247.JPG

Василенко Л.В. 1-А клас
Працює над проблемою: «Особливості формування здорового способу життя у дітей з особливими освітніми потребами»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7286.JPG

Марченко С.М. 1-Б клас
Працює над проблемою: «Виховання дітей молодшого шкільного віку засобами творчості»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7201.JPG

Мілевська І.В. 2 клас
Працює над проблемою: «Формування морально-етичних якостей у дітей молодшого шкільного віку»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7233.JPG

Соломєнна Д.К. 3-А клас
Працює над проблемою: «Формування духовно-моральної, життєво-компетентної особистості в сучасних умовах»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7205.JPG

Бухтіярова Ю.А. 3-В клас
Працює над проблемою: «Виховання в здобувачів освіти етичних норм і правил поведінки в сучасному житті»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7186.JPG

Кучинська М.А. 3-Б клас
Працює над проблемою: «Формування духовно-моральних цінностей молодших школярів в освітньому процесі»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7225.JPG

Сімейко М.О. 4-А клас Працює над проблемою: «Розвиток особистості дітей з особливими освітніми потребами в процесі освітньої діяльності»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7227.JPG

Дерев’янко К.О. 4-Б клас Працює над проблемою: «Формування учнівського колективу та його вплив на особистість дітей молодшого шкільного віку»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7208.JPG

Панасенко С.М. 5 клас
Працює над проблемою: «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання. Виховання сучасного громадянина України»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7188.JPG

Олексіюк О.І. 6 клас
Працює над проблемою: «Формування особистості здобувачів освіти з особливими потребами через формування індивідуальної культури та здоров’язбережувальної компетентності»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7234.JPG

Руда Т.О. 7-А клас
Працює над проблемою: «Формування особистості. Виховання активної громадянської позиції, любові до своєї держави»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7216.JPG

Пньова Н.І. 7-Б клас
Працює над проблемою: «Особливості формування здорового способу життя та екологічної культури у дітей з особливими освітніми потребами»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7254.JPG

Лаврєнтьєва С.М. 8 клас
Працює над проблемою: «Формування моральних якостей через виховну систему зростання особистості»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7251.JPG

Лазько О.В. 9 клас Працює над проблемою: «Формування свідомої поведінки здобувачів освіти засобом моральних норм»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7195.JPG

Сопєльнікова К.В. 10 клас
Працює над проблемою: «Система національного виховання, як один з напрямків формування громадянина України»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7282.JPG

Примак О.Я. 4-А, 11 класи
Працює над проблемою: «Використання інтерактивних технологій у процесі виховання - запорукарозвитку креативної особистості»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7199.JPG

Небесний Я.Ю. 11 клас
Працює над проблемою: «Здоровий спосіб життя, як складова морального виховання особистості»

/Files/images/4_vihovatel/IMG_7237.JPG

Бубнов К.В 6, 9, 10 класи
Працює над проблемою: «Формування громадянина-патріота засобами мистецтва»

/Files/images/4_vihovatel/акція \'\'Наша допомога птахам\'\'_1.jpg/Files/images/4_vihovatel/гра \'\'Мої побажання\'\'_1.jpg/Files/images/4_vihovatel/інструктивно-методична нарада_1.jpg/Files/images/4_vihovatel/казкотерапія_1.jpg

/Files/images/4_vihovatel/практичне заняття \'\'Домедична допомога\'\'_1.jpg/Files/images/4_vihovatel/практичне заняття \'\'Ланцюжок\'\'_1.jpg/Files/images/4_vihovatel/профілактика дитячого травматизму_1.jpg/Files/images/4_vihovatel/ровиток логічного мислення_1.jpg

/Files/images/4_vihovatel/розвиток комунікативних навичок_1.jpg/Files/images/4_vihovatel/розвиток пізнавальних навичок_1.jpg/Files/images/4_vihovatel/хвилинка толерантності_1.jpg/Files/images/4_vihovatel/самопідготовка_1.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 8624