Соціально-психолого-педагогічна служба

Науково-методична проблема:

«Соціально-психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя з метою подолання життєвих труднощів та підвищення соціального статусу».

Шляхи вирішення проблеми:

- сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
- профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців.

Структура роботи служби

/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Структура роботи.jpg

Співпраця служби

/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Співпраця служби.jpg

До складу СПП служби входять соціальний педагог, практичний психолог, вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог, інструктор з лікувальної фізкультури, вчитель ритміки.

Корекційно-розвивальна та відновлювально-реабілітаційна робота Центру – це комплекснийпроцес забезпечення якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у навчально-реабілітаційному центрі, який забезпечується педагогами та фахівцями служби центру.

/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Методи.jpg

/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Завдання.jpg

Навчально-виховний процес забезпечується на основі застосування особистісно - орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей. Корекційна діяльність СМППС передбачає вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів методом:

- впровадження особистісно орієнтованих програм навчання та реабілітації за індивідуальним та диференці-йованим підходом;
- проведення корекційно-розвиткових занять;
- здійснення планомірного спостереження за розвитком дитини в умовах корекційного навчання;
- вдосконалення різнобічних уявлень про предмети і явища навколишньої дійсності, збагачення словника, розвиток зв'язного мовлення;
- формування просторово-часових уявлень;
- вдосконалення сенсорного і сенсомоторного розвитку;
- формування прийомів розумової діяльності і способів навчальної роботи;
- створення комфортних умов для підтримання психологічного здоров’я учнів;
- розвинення та дорозвинення збережених аналізаторів.

/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Форми.jpg

Методика індивідуального корекційно-реабілітаційного впливу та форми розвитково-відновлювальної роботи залежать від індивідуальних особливостей учня в тому числі розвитку, глибини дефекту, його психологічного стану, темпераменту. У кожному конкретному випадку слід створити розвивальне середовище, яке б сприяло формуванню позитивних якостей чи усуненню негативних як у корекційно-розвивальному, так і у реабілітаційному процесі.

Склад служби


Лукашенко Олена Миколаївна - практичний психолог

Кваліфікаційна категорія - спеціаліст
Працює над проблемою: «Психологічний супровід розвитку особистості школярів та збереження їх психічного та фізичного здоров'я в умовах формування національної самосвідомості»


Столбун Наталія Олександрівна - соціальний педагог

Кваліфікаційна категорія - I


Панасенко Світлана Митрофанівна - соціальний педагог

Кваліфікаційна категорія - I
Працює над проблемою: «Особливості соціалізації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в умовах реабілітаційного центру»


Манукян Олена Анатоліївна - вчитель розвитку мовлення

Кваліфікаційна категорія - I
Працює над проблемою: «Корекційно-компенсаторна робота з дітьми, які мають порушення мовлення і зору»


Манукян Олена Анатоліївна - вчитель-дефектолог


Руденко Оксана Миколаївна - вчитель-реабілітолог

Кваліфікаційна категорія - ІІФотогалерея

/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Фото-01.jpgЗасідання соціально-психологічної служби/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Фото-02.jpgРозвиток мовлення засобами театралізації/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Фото-03.jpgІндивідуальна робота з карткою, конкретизація понять про музичні інструменти/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Фото-04.jpgРозвиток логічного мислення, дрібної моторики рук
/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Фото-05.jpgКорекційні ігри з використанням модульного комплексу «Забава»/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Фото-06.jpgРелаксація у сухому басейні/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Фото-07.jpgВиступ психолога Ю.С.Оліфіренко на педраді/Files/images/5_sotsalno-psihologchna/Фото-08.jpgВиступ соціального педагога Н.О.Столбун на загальношкільних батьківських зборах
Кiлькiсть переглядiв: 868