Фінансова

Баланс

Звіт про фінансові результати (форма №2дс)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)

Звіт про рух грошових коштів (форма №3дс)

Звіт про власний капітал (форма №4дс)

Примітки до річної фінансової звітності (форма №5дс)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень (форма №4-2м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,
які не відображаються у формі №7д, №7м

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

Пояснювальна записка

Інформація про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджетів

Кiлькiсть переглядiв: 218