Дослідно-експериментальна робота закладу

Керуючись пунктом 2 статті 8 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою здійснення інноваційної освітньої діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах з 2007р. КЗ «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик» став експериментальним навчальним закладом регіонального рівня та проводив дослідно-експериментальну роботу за темою: «Медико-педагогічна реабілітація дітей зі значним та стійким зниженням зору» (наказ Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації №1397 від 07.12.2007р.). Враховуючи значущість та актуальність проблеми, маючи досвід проведення експериментальної роботи, рішенням педагогічної ради центру колектив визнав за доцільне продовжити дослідно-експериментальну роботу навчального закладу і у січні 2013р. розпочав експеримент за темою: «Навчально-реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими потребами» (наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації №139 від 15.02.2013р), залишаючись у дослідному полі вітчизняної методології суб’єктно - вчинковий підхід, маючи відповідну матеріально-технічну базу.

В процесі експериментальної роботи, за напрямом навчання та виховання сліпих та слабозорих дітей було налагоджене тісне співробітництво з Луганським державним медичним університетом, кафедрою офтальмології (один з навчальних кабінетів якої знаходиться в нашому закладі), інститутом спеціальної педагогіки АПН України, Українським державним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Державним педагогічним університетом ім. Т.Г.Шевченка, Слов’янською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом для сліпих та слабозорих дітей, Харківською обласною гімназією-інтернатом для сліпих дітей ім. В.Г.Короленко, Навчально-реабілітаційним центром для дітей з вадами зору «Левеня» м. Львова, Конотопською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом, Українським Монтессорі центром м. Києва.

Науково-методична робота розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів. Наші педагоги приймають участь у дослідно- експериментальній роботі , результати якої відображені у періодичних виданнях та наукових збірниках: «Освіта на Луганщині», «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова», «Вісник Луганського Національного університету імені Т.Г.Шевченка», збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексний супровід дітей з психофізичними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного Центру», збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Надання освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору», збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами», збірник матеріалів VІ-ї Міжнародної конференції ICEVI східноєвропейських країн «Повна інклюзія у суспільство: все починається з раннього втручання», збірник наукових праць Кам’янець - Подільського Національного університету імені І.Огієнка «Формування інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення», збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу» тощо. Н.А.Колодна є співавтором навчально-методичного посібника «Комплексний супровід дітей з порушеннями зору в умовах навчального закладу», де один із розділів - досвід роботи Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.05.2002 р. за № 428/6716, (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 23.11.2009 № 1054), Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 7.11.2000 р. № 522, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за №946/5167 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки від 11.07.2017 № 994), ураховуючи клопотання КЗ «Рубіжанський навчально- реабілітаційний центр «Кришталик» від 05.06.2018 р. №06, висновок науково-методичної ради Луганського обласного інституту післядипломкої педагогічної освіти (від 18.06.2018 протокол № 4) та з метою теоретичного обґрунтування, розробки й впровадження системи роботи з формування ключової компетентності «уміння вчитися впродовж життя» учнів з особливими потребами на базі КЗ "Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр "Кришталик" (нині РОСШ "Кришталик") розпочато дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня за темою "Формування в учнів з особливими освітніми потребами ключової компетентності "уміння вчитися впродовж життя".

Колектив закладу випускає журнал «Вісник «Кришталика», де відображається вся корекційно-розвивальна та реабілітаційно-відновлювальна робота освітнього процесу.

/Files/images/golovna_stornka/Слайд01.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 245